Blij leren met een bijles in Leiden

Ieder kind kan leren, maar omdat ieder kind uniek is, doet hij of zij dat op zijn eigen manier. In een grote klas is het niet altijd mogelijk voor de leraar om alle leerlingen de hulp te bieden die zij nodig hebben om een onderwerp goed te begrijpen. Leren in een klein groepje of het volgen van individuele lessen kan je kind helpen om te leren volgens een methode die hem of haar ligt. Hierdoor zullen er sneller vorderingen worden gemaakt. Heeft je kind moeite met taal, rekenen of een ander vak op school? Boek dan voor hem of haar een bijles in Leiden. Dit kan een wereld van verschil maken.

Welke bijlessen in Leiden volgen?

We kunnen uw kind helpen met het vak waar het moeite mee heeft. Veel leerlingen hebben dyscalculie of dyslexie, waardoor rekenen en spellen onmogelijk voor ze kan lijken. Toch kunnen ook deze kinderen grote vooruitgang boeken. Ons doel bij BlijLeren is om jouw kind het zelfvertrouwen terug te geven dat hij of zij nodig heeft om zelfstandig aan de slag te gaan met vakken die moeilijk voor hen zijn. Met meer zelfvertrouwen wordt leren leuker en groeit de motivatie om aan de slag te gaan met een moeilijk vak. Wij kunnen je kind helpen met behulp van remedial teaching, cito-training en leren plannen. Wij bieden graag de benodigde ondersteuning aan je kind door middel van bijles in Leiden. Op deze manier kunnen zij belangrijke vaardigheden verwerven die van waarde zullen zijn gedurende hun hele leven.

Boek een bijles in Leiden

Tijdens een bijles is het niet alleen belangrijk dat je kind veel leert, maar dat hij of zij ook veel plezier heeft tijdens de sessies. Wanneer leren leuk wordt, groeit zowel de motivatie als het zelfvertrouwen van het kind. Daarom is bij ons bijleren blij leren. Bijlessen worden individueel gegeven of in kleine groepjes, waardoor jouw kind de aandacht krijgt die is. We kunnen de lesmethode op deze manier afstemmen op zijn of haar behoeften. Wil je jouw kind ook plezier geven in het leren en hem of haar helpen om moeilijke vakken onder de knie te krijgen? Boek dan een bijles in Leiden.

Aanmelden Kennismakingsgesprek

Aanmelden Kennismakingsgesprek